Afbeelding
Wetgeving

Wet versterking positie curator van kracht

maandag 24 juli 2017


Per 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator van kracht.

Het kabinet geeft al enkele jaren uitvoering aan een wetgevingsprogramma met het doel het faillissementsrecht te herijken. De aanpak van faillissementsfraude is een belangrijke pijler daarvan. Op 1 juli 2016 is de wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude in werking getreden. In het kader van de aanpak van fraude werd het ook noodzakelijk geacht om de curator een sterkere positie te verschaffen. De wet van 1 juli 2017 faciliteert daarin en geeft curatoren meer bevoegdheden.

Belangrijke wijziging faillissementsrecht

Een belangrijke wijziging is dat de verplichting om inlichtingen aan de curator te verschaffen niet slechts meer rust op de statutair bestuurder en commissaris. Thans rust de verplichting ook op feitelijke bestuurders en op personen die in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement bestuurder, feitelijk bestuurder of commissaris zijn geweest. Het heeft voor een frauderende bestuurder dus geen zin meer om zich kort voor datum faillissement uit te schrijven als bestuurder en een katvanger naar voren te schuiven. 

Verplichtingen derden in geval van faillissement

Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf de administratie van de gefailleerde onder zich hebben zijn verplicht om deze aan de curator ter beschikking te stellen. De wet merkt hierbij expliciet op dat dit ook geldt voor accountantsorganisaties. Verder is bepaald dat zo nodig de middelen aan de curator ter beschikking moeten worden gesteld om de inhoud te kunnen lezen. Derden kunnen geen beroep doen op een retentierecht op de administratie. Een accountant kan zich dus niet jegens een curator op het standpunt stellen dat hij pas bereid is tot afgifte zodra zijn openstaande facturen zijn voldaan. 

Faillissementsfraude opsporen

Daarnaast is nieuw dat de fraude opsporende taak van de curator duidelijk in de wet is verankerd. Punt van onderzoek moet zijn of er sprake is geweest van onregelmatigheden die het faillissement (of het tekort daarin) hebben veroorzaakt. In de praktijk voerden curatoren dergelijke rechtmatigheidsonderzoeken al wel uit. De rechter-commissaris moet over de bevindingen worden geïnformeerd. De rechter-commissaris kan aangeven dat hij het noodzakelijk acht dat de curator aangifte bij bevoegde instanties doet, in welk geval de curator dat moet doen. 

Gevolgen voor curatoren

Curatoren zullen tevreden zijn over de versterking van de (informatie)positie. Over de fraude bestrijdende taak van de curator wordt kritischer gedacht. De tijd die wordt besteed aan fraudebestrijding wordt vergoed uit het boedelactief (voor zover dat er al is). Dat kan er dus toe leiden dat er minder gelden uitgekeerd kunnen worden aan schuldeisers. In feite betalen de faillissementscrediteuren of de curator zelf hiermee de rekening van de uitvoering van de taak. De nieuwe wet biedt wel een opening om een regeling op dit punt in het leven te roepen. Bepaald is dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld over de financiering van de werkzaamheden van de curator in het kader van de fraude bestrijdende taak.

De versterkte positie van de curator middels deze wetwijziging lijkt een stap voorwaarts in de aanpak van faillissementsfraude en is een duidelijk signaal van de wetgever. Nu moet gaan blijken hoe dit alles uitwerkt in de praktijk. 

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Peter de Graaf.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Peter de Graaf
Zoek in artikelen
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Franchise, distributie en agentuur

+31(0)102092777 ort@lvh-advocaten.nl