Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Food, Horeca & Retail

De Food-, Horeca- & Retail branche is zeer dynamisch en heeft te maken met een veelheid aan wet- en regelgeving. Tevens ziet de branche zich gesteld voor diverse uitdagingen die te maken hebben met concurrentie, e-commerce, globalisering en economische ontwikkelingen.

Onder deze hectische omstandigheden is het belangrijk dat specialisten “werkbare randvoorwaarden” creëren om de ondernemer te ontzorgen, zodat deze kan doen waar zijn/haar hart ligt, namelijk het ondernemen. Wij kennen de branche en bieden u complete begeleiding binnen het woud van juridische spelregels.

Wij wijzen onze cliënten de weg bij onder meer het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en verkoop van winkelruimtes en horecabedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan vergunningen, bestemmingswijzigingen, horeca en retail gerelateerde huurkwesties. Daarnaast is er uiteraard het dagelijks functioneren van de onderneming. Vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, algemene voorwaarden, leverings- en inkoopvoorwaarden, (exclusieve) inkoop, financiering en zekerheden, franchiseovereenkomsten of koop dan wel verkoop van de onderneming zijn ons dagelijks werk. De verschillende juridische deelgebieden die daarbij samenhangend aan de orde kunnen komen worden daarbij geïntegreerd behandeld.

Wij treden op voor (franchise) winkelketens en (individuele) horeca- en retailondernemingen. Zowel het adviestraject als het voeren van gerechtelijke procedures behoren tot onze expertise.

Voor meer informatie over de LVH Franchisedesk: download hier de brochure.

terug naar overzicht

Mediation bij een franchiseconflict

In de beste huwelijken kan er een meningsverschil ontstaan, die over het algemeen middels een goed gesprek kan worden geklaard. Een franchiserelatie kan mijns inziens met een huwelijk worden vergeleken. Het is belangrijk continu met elkaar in gesprek te blijven en oog te hebben voor de wederzijdse belangen.

Wetsvoorstel franchise in consultatie

Om de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren wordt een wet opgesteld voor de franchisebranche. Hiermee geven staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer in de toekomst beter moet beschermen. Zo beperkt het wetsvoorstel bijvoorbeeld de mogelijkheid van de franchisegever om contracten eenzijdig te wijzigen.

Europese Erecode inzake Franchising niet afdwingbaar

De Europese Erecode inzake Franchising bevat praktische en essentiële voorwaarden die de relatie regelen tussen een franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchisenemer mag niet beperkt worden in het voeren van promotionele online acties

De Rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst, omdat hij een franchisenemer heeft beperkt in het voeren van promotionele online acties.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >