Afbeelding
Automotive

De automotive sector is voor de advocaten van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten al vele jaren bekend terrein. Het is een dynamische branche waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Ons team volgt de ontwikkelingen, trends en vernieuwingen op de voet. Onze cliƫnten waarderen een sparring partner die weet wat er in hun markt speelt.

Advisering in de automotive branche bestrijkt een breed terrein en vereist teamwerk van onze specialisten. Zo spelen er kwesties op het gebied van mededingingsregels, overnames en joint ventures. Naast operationele zaken, zoals contracten en geschillen met toeleveranciers en afnemers, staan wij u ook bij in geval van herstructurering, (her)financiering, (strategische) samenwerkingsverbanden en het betreden van nieuwe markten. Maar ook bij incassozaken en ontslagkwesties.

Bij conflicten zoeken wij steeds naar een snelle constructieve oplossing. Snel schakelen kan vaak voorkomen dat partijen verzanden in eindeloze processen. Dat laatste heeft niet de voorkeur, maar als een procedure bijdraagt aan het optimale resultaat voor onze cliƫnten gaan wij die uiteraard niet uit de weg.

Wij ondersteunen zowel toeleveranciers van de automobielbranche als producenten en auto- en vrachtwagendealerbedrijven en leasemaatschappijen.

 

terug naar overzicht

Experimenteerwet zelfrijdende voertuigen: bestuurder blijft aansprakelijk

De technologische ontwikkelingen van zelfrijdende voertuigen en truck platooning volgen elkaar in hoog tempo op. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan passende wet- en regelgeving op dit gebied. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2017 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wegenverkeerswet. Met dit wetsvoorstel wordt door de overheid op de groeiende behoefte aan wetgeving op het gebied van zelfrijdende voertuigen gereageerd.

Tenaamstelling auto brengt niet eigendom met zich

Het op naam stellen van een auto betekent niet automatisch dat de eigendom is overgedragen. Dat is door de rechtbank bevestigd in een door de branchegroep Automotive gevoerde procedure. Het volgende speelde er. 

Automotive nieuws

Van 19 tot en met 21 oktober jl. vond in de RAI in Amsterdam de MobiliteitsRAI plaats. Een evenement waar diverse ondernemers op het gebied van automotive, wegtransport en carrosserie- en trailerbouw samenkomen om kennis uit te wisselen en te netwerken. 

Wet versterking positie curator van kracht


Per 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator van kracht.

Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >