Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Procesvoering

Procederen is voor onze advocaten geen doel op zich. Indien u als ondernemer een probleem hebt met bijvoorbeeld een zakenrelatie zal in eerste instantie gekeken worden, op basis van de informatie en een goede analyse van de feiten, of er tot een efficiënte en voor u werkbare oplossing kan worden gekomen. Als blijkt dat er moet worden opgetreden, worden de kansen en risico’s van een juridische procedure inzichtelijk gemaakt. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder meer de duur van zo’n procedure, de kosten en de baten.

Wij beschikken over ruime ervaring in procederen. We treden onder meer op in geschillen bij koop, afgebroken onderhandelingen of de dreiging daarvan, in geschillen over de vraag of er een overeenkomst tot stand is gekomen, over toepasselijkheid van algemene voorwaarden, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en/of vennoten en in geschillen over bedrijfsovernames.

In procedures wordt u bijgestaan door een team van gespecialiseerde advocaten, bestaande uit partners en medewerkers met het juiste ervaringsniveau. Wij garanderen de snelheid en ervaring die in uw bedrijfsbelang vereist is. Dat kan zijn het voeren van een bodemprocedure en/of een kort geding, het leggen van beslag en het doen executeren van vonnissen, kortom alle maatregelen die nodig zijn om uw belangen te behartigen.

terug naar overzicht

Boetebeding in overeenkomsten loont

In onze praktijk wordt regelmatig geprocedeerd over de schending van contracten, waarbij schadevergoeding wordt gevorderd.

Tenaamstelling auto brengt niet eigendom met zich

Het op naam stellen van een auto betekent niet automatisch dat de eigendom is overgedragen. Dat is door de rechtbank bevestigd in een door de branchegroep Automotive gevoerde procedure. Het volgende speelde er. 

Ten onrechte gelegd beslag op uw eigendommen; wat zijn de mogelijkheden

De situatie kan zich voordoen dat er beslag wordt gelegd bij een persoon of onderneming op wiens terrein zich spullen bevinden die uw eigendom zijn. De kans bestaat dat dan ook op die zaken, waarvan u eigenaar bent, beslag wordt gelegd, nu deze zich bevinden bij degene ten laste van wie beslag wordt gelegd. Dit beslag is dan ten onrechte gelegd en u wilt uiteraard voorkomen dat de deurwaarder overgaat tot verkoop van uw spullen. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Termijn voor het instellen van hoger beroep

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg, bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Dit geldt ook voor een uitspraak in hoger beroep. Daartegen kan in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad.

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >