Afbeelding

Onderneming en aandeelhouders

Om uw onderneming goed, efficiënt en verantwoord te leiden, is het noodzakelijk dat juridische verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen uw bedrijf goed worden vastgelegd. Daarbij kunt u denken aan aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhouders- en bestuursbesluiten en bestuursreglementen. Als alles goed is vastgelegd, voorkomt u problemen achteraf. In samenwerkingen kunnen immers geschillen ontstaan tussen aandeelhouders, bij overnames of uitkoop, over aansprakelijkheid of over onbehoorlijk gedrag van bestuurders, commissarissen en/of accountants.

Mocht er een geschil binnen uw onderneming ontstaan, dan kunnen wij u, zo nodig in samenwerking met uw fiscalist en notaris, bijstaan bij het vinden van een effectieve oplossing. Dat kan zijn door te kiezen voor overleg of door de gang naar de rechter te bewandelen. Het uiteindelijke resultaat staat daarbij voorop.

Onze advocaten denken pro actief met u mee. Zij adviseren en procederen over geschillen bij overnames, geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en de vennootschap (waaronder enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam), zeggenschap en besluitvorming binnen rechtspersonen, uitkoop en uitstoting van aandeelhouders en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants.

terug naar overzicht

Wijziging terugvordering BTW op oninbare vorderingen

Welke ondernemer heeft ze niet; oninbare vorderingen? Om meer dan één reden is dit zeer vervelend. In dit artikel richt ik mij op de teruggave van btw op oninbare vorderingen. Met ingang van 1 januari 2017 is de regelgeving versoepeld.

De slijterij in de supermarkt dient ook te beschikken over een eigen leidinggevende

Nog net voor het einde van het jaar heeft de hoogste bestuursrechter een drietal interessante uitspraken¹ gewezen, die overigens alle drie betrekking hebben op dezelfde materie. Centraal daarbij staat het antwoord op de vraag of er in een slijterij die gevestigd is in een supermarkt altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn. Indien dat immers het geval is, dan gelden daarmee voor slijterijen in supermarkten, wat betreft de aanwezigheid van een leidinggevende, dezelfde vereisten als voor zelfstandige slijterijen.

Bewijslast acquisitiefraude gewijzigd vanaf 1 juli 2016

Ondernemers worden veelvuldig slachtoffer van acquisitiefraude. Daarbij is sprake van misleidende handelspraktijken. Met bepaalde (telefonische) verkooptechnieken wordt bij de ondernemer vertrouwen gewonnen en verwachting gewekt. Het doel daarvan is de ondernemer een overeenkomst te laten aangaan waarbij de tegenprestatie niet of niet naar behoren wordt geleverd.

Tegenstrijdig belang bij een stichting

Mag een bestuurder van een stichting een opdracht geven aan een BV waarvan hij óók be­stuur­der is?

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >