Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Franchise, distributie en agentuur

Franchise, distributie & agentuur

Commerciële samenwerkingsverbanden komen aan de orde wanneer partijen de juridische aspecten van hun samenwerking wensen vast te leggen, zoals: franchising, distributie en agentuur.

Juridisch gezien bestaan grote verschillen tussen franchise, distributie en agentuur. Aan de hand van het type product of dienst en de wensen van partijen kan worden gekozen hoe de markt het meest effectief kan worden bewerkt.

Franchise

Franchise kan worden gedefinieerd als een hechte samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, waarbij de franchisenemer, tegen betaling en volledig voor eigen rekening en risico, een zakelijke overeenkomst aangaat met een franchiseorganisatie, de franchisegever.

Het Burgerlijk Wetboek bevat (nog) geen specifieke wetgeving ten aanzien van de franchiseovereenkomst. Op de franchiseovereenkomst is het algemene contractenrecht van toepassing. Daarnaast is de relatie tussen franchisegever en franchisenemer in de jurisprudentie nader belicht.

LVH Franchisedesk, een team van specialisten

De LVH Franchisedesk beschikt over een team van specialisten met ruime ervaring in het adviseren van franchisegevers, franchisenemers en franchisenemersverenigingen.

Specialisme op de rechtsgebieden:

Naast de algemene regelgeving, die voortvloeit uit het contractenrecht, is de LVH Franchisedesk gespecialiseerd in specifieke wet- en regelgeving van toepassing op franchiserelaties, zoals: Contractenrecht, Huurrecht, Mededingingsrecht, Intellectuele Eigendomsrecht, Faillissementsrecht, Bestuursrecht, Procesvoering, Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht.

Focus op de branches:

  • Food & Horeca (Catering & Bezorgen, Fastfood, Koffiebars & Lunchrooms, Restaurants en Supermarkten);
  • Non-food (Automotive, Boeken, Tijdschriften & Cadeaus, Consumer goods, Drogist & Parfumerie en Mode);
  • Dienstverlening (Financiële dienstverlening, Internet, Communicatie & Telecomrecruitment en Werken met kids);
  • Zorg, Sport & Wellness (Beauty & Wellness, Medische zorg, Seniorenzorg en Sport & Fitness).

Een greep uit de werkzaamheden die wij voor franchisegevers, franchisenemers en franchisenemersverenigingen verrichten zijn:

  • Opstellen en/of adviseren van franchiseovereenkomsten en/of (onder)huurovereenkomsten;
  • Adviseren en onderhandelen bij de start en (verdere) ontwikkeling van franchiseformules;
  • Adviseren en begeleiden binnen de bestaande franchiserelatie;
  • Adviseren en procederen in allerlei geschillen die uit de franchiserelatie voortvloeien;
  • Adviseren en begeleiden bij koop-, verkoop- en huurtrajecten;
  • Adviseren, onderhandelen en procederen op het terrein van exploitatieprognoses, E-commerce, overdracht onderneming, (tussentijdse) beëindiging en voortzetting van franchiseovereenkomsten alsook kwesties omtrent rayonexclusiviteit, non-concurrentie en geheimhouding.

Distributie

Bij een distributieovereenkomst fungeert de distributeur als een wederverkoper van de producten van de leverancier. Hierbij bekleedt de distributeur een zelfstandige positie en de leverancier zal verplicht de producten aan de distributeur leveren.

Agentuur

Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt de agent in opdracht van bijvoorbeeld de producent bij de totstandkoming van de overeenkomsten tussen de producent en derden.

LVH Franchisedesk

Onze advocaten kunnen u adviseren welke vorm van commerciële samenwerking in uw specifieke situatie het beste past. De bijbehorende overeenkomsten kunnen wij voor u verzorgen. Mocht er sprake zijn van een wijziging of (tussentijdse) beëindiging van dit soort duurrelaties of mochten er knelpunten ontstaan in de samenwerking, dan staan onze advocaten u graag bij.

Voor meer informatie over de LVH Franchisedesk : download hier de brochure.

terug naar overzicht

Wat staat er in het wetsvoorstel franchise?

Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer aan dat de Nederlandse Franchise Code en de wettelijke verankering daarvan definitief van de baan is en dat er wetgeving op het gebied van franchising zal komen.

Mediation bij een franchiseconflict

In de beste huwelijken kan er een meningsverschil ontstaan, die over het algemeen middels een goed gesprek kan worden geklaard. Een franchiserelatie kan mijns inziens met een huwelijk worden vergeleken. Het is belangrijk continu met elkaar in gesprek te blijven en oog te hebben voor de wederzijdse belangen.

Wetsvoorstel franchise in consultatie

Om de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren wordt een wet opgesteld voor de franchisebranche. Hiermee geven staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer in de toekomst beter moet beschermen. Zo beperkt het wetsvoorstel bijvoorbeeld de mogelijkheid van de franchisegever om contracten eenzijdig te wijzigen.

Europese Erecode inzake Franchising niet afdwingbaar

De Europese Erecode inzake Franchising bevat praktische en essentiële voorwaarden die de relatie regelen tussen een franchisegever en zijn franchisenemers.

Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >