Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Faillissementen en herstructurering

Regelmatig benoemt de rechtbank advocaten van ons kantoor tot curator in faillissementen van bedrijven en tot bewindvoerder in surséances van betaling. De ervaring die onze advocaten daarbij opdoen, wordt gebruikt bij het adviseren en begeleiden van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Faillissementen werpen immers vaak hun schaduw vooruit.

Is uw bedrijf in zwaar weer gekomen, dan is tijdig ingrijpen noodzaak. Een faillissement kan mogelijk worden voorkomen door het uitvoeren van een herstructurering of sanering. De nodige kennis en ervaring van onze advocaten kunnen u helpen te komen tot een oplossing. Daarbij kunt u denken aan het afstoten van bedrijfsonderdelen, het bemiddelen bij herfinanciering, het regelen van de verkoop van gezonde bedrijfsonderdelen voorafgaand aan faillissement – onder toezicht van de te benoemen curator – met het oog op het behoud van de waarde van die bedrijfsonderdelen (de zogeheten pre-pack), het bemiddelen bij en bereiken van (buitengerechtelijke) akkoorden met de bank, de belastingdienst en andere schuldeisers.

Onze advocaten die kennis hebben van het arbeidsrecht kunnen bij een herstructurering assisteren om personeel te laten afvloeien. Een goede voorbereiding en een duidelijke strategie zijn daarbij essentieel. Door een goede begeleiding kunnen de nodige kosten worden bespaard.

Het kan voorkomen dat de bestuurder voorafgaand aan het faillissement tegenover uw onderneming heeft gehandeld op een manier die niet door de beugel kan en waardoor uw onderneming schade lijdt. Wij kunnen beoordelen of dit handelen onrechtmatig is en de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door uw onderneming geleden schade.

Bent u zelf deze bestuurder en bent u zich van geen kwaad bewust, dan kunnen wij u juist bijstaan om de aansprakelijkheid af te wenden. 

terug naar overzicht

Wanneer kan een bestuursverbod opgelegd worden?

Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een bestuursverbod opgelegd aan een bestuurder van een B.V. Er zijn nog maar weinig uitspraken waarin een bestuursverbod is opgelegd bekend. Daarom is het nuttig om te bekijken hoe de rechtbank hierover heeft geoordeeld.

Is het de curator, gelet op de AVG, toegestaan klantenbestanden te verkopen bij een doorstart?

Bij een faillissement komt het regelmatig voor dat een klantenbestand in het kader van een doorstart wordt verkocht. Omdat klantenbestanden veelal persoonsgegevens bevatten is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Wat is de rang van uw vordering als de faillissementscurator zaken verkoopt die aan u in eigendom toebehoren?

Soms gebeurt het dat een faillissementscurator goederen die hij aantreft bij de gefailleerde te gelde maakt, terwijl daarop nog rechten van andere partijen (zoals leveranciers) rusten. Het is niet altijd duidelijk wat de rang van de vordering van de benadeelde partij dan is. Onlangs wees het Hof Den Haag een arrest over een geval waarin goederen nog eigendom waren van een leverancier, maar de curator deze zonder toestemming had verkocht.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >