Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Arbeidsrecht en medezeggenschap

Als ondernemer bent u zuinig op uw mensen. Immers, uw werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Zij presteren het beste als zij zich verbonden voelen aan uw onderneming en trots zijn deel uit te maken van ‘’de club’’. Belangrijk is daarbij dat duidelijk is hoe zaken binnen het bedrijf zijn geregeld; dat schept vertrouwen. De verhoudingen, rechten en plichten van uw werknemers moeten dan ook goed worden geregeld en vastgelegd. U kunt daarbij denken aan arbeids-en managementcontracten, directiecontracten en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

Zijn er redenen om afscheid te nemen van een werknemer, dan kan een advocaat daarbij een toegevoegde waarde hebben. Er spelen immers nogal eens emoties mee; dan kan de inzet van een advocaat bijdragen aan een goed verloop van het afscheid. Uiteraard ligt de focus bij het ontslag op de uiteindelijke (financiële) gevolgen, maar ook wordt gelet op een vlotte en professionele afwikkeling.

Nu het arbeidsrecht recent een aantal wijzigingen heeft ondergaan, is het van belang tijdig advies in te winnen. Wij kunnen u bijstaan bij ontbinding en opzegging van arbeidsovereenkomsten, ontslag van een statutair directeur, en afvloeiingsregelingen. Ook bij problemen met een concurrentiebeding kunt u ons raadplegen.

Wat betreft medezeggenschap hebben onze advocaten de nodige kennis in huis. Zaken als het instellen van een Ondernemingsraad, de samenwerking met de OR of het oplossen van een geschil met de OR, vormen daarvan een onderdeel.

 

terug naar overzicht

Nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving per 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving in werking getreden. Graag stellen wij u in dit artikel kort op de hoogte van deze wijzigingen.

Instemmingsrecht van de OR: voor welke onderwerpen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

In een eerder artikel schreven wij al over de aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij het instemmingsrecht. In dit artikel zullen de regelingen waarvoor het instemmingsrecht geldt, worden benoemd en zal worden uitgelegd wanneer instemmingsrecht verkregen dient te worden.

Instemmingsrecht van de OR: met welke aandachtspunten moet u rekening houden?

Wilt u het beloningssysteem of het ziekteverzuimbeleid binnen uw organisatie wijzigen? Dan heeft u waarschijnlijk de instemming van de Ondernemingsraad (OR) nodig. In artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat het instemmingsrecht van de OR. Het is van belang om dit traject voorspoedig te laten verlopen. Derhalve bespreken wij in dit artikel 4 aandachtspunten om dit te bewerkstelligen.

Het ontslag van een statutair bestuurder: wat zijn de knelpunten?

Een statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en heeft daardoor een bijzondere positie. Maar wat gebeurt er als deze bestuurder ontslagen dient te worden? In dit artikel wordt stilgestaan bij de wijze van ontslag en mogelijke knelpunten.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >