Afbeelding
Nieuws

Bruna moet franchise- en huurovereenkomst (voorlopig) nakomen

donderdag 11 mei 2017

Een franchisenemer heeft met succes een kort geding aangespannen tegen haar franchisegever Bruna. De voorzieningenrechter heeft als zijnde ordemaatregel bij vonnis geoordeeld dat Bruna de door haar opgezegde franchise- en (onder)huurovereenkomst moet nakomen.

Inleiding

Op basis van een franchise- en (onder)huurovereenkomst exploiteert franchisenemer al ruim vijfentwintig jaar een Bruna-winkel. Zowel in de franchise- als in de (onder)huurovereenkomst is een koppeling opgenomen, inhoudende dat als de franchiseovereenkomst eindigt alsdan eveneens de (onder)huurovereenkomst eindigt en vice versa.

Op verzoek van Bruna heeft de deurwaarder bij exploot van 27 januari 2017 aan franchisenemer een brief betekend waarin zowel de franchise- als (onder)huurovereenkomst tegen 31 januari 2018 respectievelijk 1 februari 2018, zonder reden voor beëindiging, zijn opgezegd. Een maand eerder had Bruna franchisenemer gesommeerd de betalingsachterstand van ruim tachtigduizend euro binnen dertig dagen te voldoen. Bruna dreigde anders met een leveringsstop.

Het geschil

Naar aanleiding van de opzeggingsbrief van Bruna spande franchisenemer een kort geding aan om Bruna onder meer te verplichten de franchise- en (onder)huurovereenkomst integraal en deugdelijk na te komen. Franchisenemer exploiteerde namelijk ruim 25 jaar een Bruna winkel en wilde dit ook na 31 januari 2018 voortzetten. In dit kader gaf franchisenemer aan dat hij voor zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin afhankelijk is van het voortbestaan van de franchiseovereenkomst met Bruna en dat Bruna zijn winkel nagenoeg gratis zou kunnen overnemen.

Voorts stelde franchisenemer dat hij, gelet op zijn leeftijd in combinatie met zijn ziekte, moeilijk ander werk zou kunnen vinden.

Bovendien betoogde franchisenemer dat hij nog steeds meer dan een voortreffelijke franchisenemer is alsook een redelijke grond voor opzegging van de franchiseovereenkomst ontbreekt.

Tijdens het kort geding heeft Bruna duidelijk gemaakt dat opzegging van de franchise- en (onder)huurovereenkomst niet is ingegeven door de betalingsachterstand van franchisenemer, maar dat zij grote twijfels heeft of franchisenemer in staat zal zijn om de Bruna-winkel nog rendabel te kunnen exploiteren. Franchisenemer was vanwege zijn ziekte namelijk niet in staat om fulltime in zijn winkel te staan en was daardoor genoodzaakt extra personeelskosten te maken. Volgens Bruna waren om deze reden de personeelskosten (te) hoog voor een rendabele exploitatie.

Oordeel

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet in een bodemprocedure blijken of het voorgaande een redelijke grond voor opzegging is en het aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat het niet rendabel kunnen exploiteren van de Bruna-winkel een redelijke grond voor opzegging van de franchiseovereenkomst zal kunnen zijn. “Het is in het kader van dit kort geding echter vooralsnog onduidelijk of daarvan sprake is”, aldus de voorzieningenrechter. Om deze reden moet Bruna bij wijze van ordemaatregel tot de uitkomst van de bodemprocedure de franchise- en (onder)huurovereenkomst integraal nakomen.

Voor franchisegevers is het derhalve opletten geblazen bij (tussentijdse) beëindiging van de franchise- en (onder)huurovereenkomst.

Informatie

Voor nadere informatie over franchise- en huurovereenkomsten kunt u contact opnemen met Sabriye Ort.

Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Sabriye Ort
Zoek in artikelen
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl