Afbeelding
Advocaten

Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

Opleiding 

Universiteit Utrecht, afstudeerrichting privaatrecht en strafrecht. Afgestudeerd in 2006. In 2010 slaagde zij voor de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht.

Advocaat bij LVH

Sinds 2009.

Functie en feiten

Mieke Bestebreurtje is sinds begin 2006 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij is voor cliënten een vraagbaak als het gaat om arbeidsrechtelijke problematiek. Fungeert als een gewaardeerde sparringpartner voor P&O/HR afdelingen van grote en middelgrote bedrijven. Adviseert en procedeert onder meer op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder ook begrepen het concurrentiebeding), reorganisatie, overgang van onderneming, medezeggenschap, internationale arbeidsovereenkomsten en re-integratie.

Branchegebied

Haven en handel

Expertise

Arbeidsrecht en medezeggenschap

Competenties

Mieke toont zich - zowel in onderhandelingen als in procedures - een vasthoudend advocaat, met een scherp oog voor de belangen van haar cliënt.

Persoonlijke eigenschappen

daadkrachtig, doortastend, makkelijk benaderbaar en kennis van zaken.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten
  • Mieke Bestebreurtje is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.
  • Voor relaties van kantoor verzorgt Mieke jaarlijks goed bezochte seminars over actuele veranderingen in het arbeidsrecht.

 

Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Mieke Bestebreurtje
Identiteitsbehoud bij overname of fusie van een onderneming: moet personeel worden overgenomen?

In geval van een overname of een fusie van een onderneming, kan sprake zijn van een overgang van onderneming. Kort gezegd houdt dit in dat wanneer in juridische zin gesproken kan worden van een overgang van onderneming, alle werknemers van rechtswege overgaan op de verkrijger van de onderneming.

Het door Ryanair gegeven ontslag op staande voet wegens weigering standplaatswijziging houdt stand

Vorige week is de uitspraak van 4 december 2017 van de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) gepubliceerd. In deze uitspraak is  geoordeeld dat een door Ryanair Ltd. gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven.

Heeft u uw organisatie inmiddels aangepast aan de nieuwe arbeidsomstandighedenwet?

De gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) is inmiddels een half jaar geleden in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt diverse veranderingen, waarbij met name wordt beoogd om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken, het verbeteren van de preventie binnen bedrijven en duidelijkere randvoorwaarden voor het handelen van bedrijfsartsen. De nadruk ligt op de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Dit dient uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid te bevorderen en uitval te voorkomen.

Aanpassing transitievergoeding per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de transitievergoeding aangepast.

Afschaffing minimum jeugdloon voor werknemers van 21 jaar en ouder

Momenteel geldt voor jongeren jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon, het zogenaamde minimumjeugdloon. Minister Asscher wenst het minimumjeugdloon voor werknemers van 21 en 22 jaar af te schaffen.

Meer artikelen >
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl