Afbeelding
Advocaten

Leoni van Westen

procesvoering, incasso

Opleiding 

Leoni studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde haar studie af in 2009 met als afstudeerrichting: privaatrecht. Ze schreef haar scriptie over de beroepsaansprakelijkheid van de
(advocaat-)mediator; deze scriptie werd gepubliceerd in het boek ’Waar gehakt wordt…’.

Advocaat bij LVH

Sinds januari 2010. 

Functie en feiten

Leoni voert een procespraktijk waarin naast algemene aansprakelijkheidskwesties vooral zaken als aandeelhouder- en overnamegeschillen centraal staan. Zij procedeert bij zowel de rechtbank als - in hoger beroep - bij het Hof.

Branchegebied

Zakelijke dienstverlening

Expertise

Incasso
Procesvoering

Competenties

Staat de cliënt optimaal ten dienste, heeft analytisch vermogen, is standvastig, grondig en strijdvaardig. Treedt professioneel en gedegen op in de rechtszaal.

Persoonlijke eigenschappen

Nuchter, zorgvuldig, gedreven.

Lidmaatschappen
  • Lid van VBR (Vereniging voor Burgerlijk recht)
  • Lid van de NJV (Nederlandse juristen vereniging)
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Leoni van Westen
Wettelijke handelsrente verschuldigd over lening?

Kan wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over een geldlening? Die vraag doet zich voor in een procedure die wij voor een van onze cliënten hebben gevoerd, waarbij twee vennootschappen een overeenkomst van geldlening hebben gesloten, waarbij contractuele rente was overeengekomen. Wij hebben in die procedure wettelijke handelsrente gevorderd over het bedrag aan contractuele rente dat is verschuldigd op grond van een overeenkomst van geldlening. Het hof heeft deze vordering toegewezen. De vraag of dit correct is, ligt nu voor aan de Hoge Raad.

Welke betekenis heeft de advocatenbrief voor de accountant in het kader van zijn aansprakelijkheid?

Geregeld worden wij gevraagd een zogeheten lawyer’s letter, ook wel advocatenbrief genoemd, voor cliënten op te stellen ten behoeve van de controle van de jaarrekening. In zo’n lawyer’s letter geven de juridische adviseurs van de desbetreffende onderneming verklaringen af betreffende aan hen, in de uitoefening van hun werkzaamheden voor deze ondernemingen, gebleken juridische kwesties, die invloed (kunnen) hebben op de jaarrekening. De vraag is welke betekenis de advocatenbrief heeft voor de accountant in het kader van zijn aansprakelijkheid.

Wat betekent intrekking door Shell van 403-verklaring voor de NAM

Al sinds 1985 heeft Shell voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (‘NAM’) jaarlijks een 403-verklaring, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd, afgegeven. Uit het jaarverslag van Shell blijkt nu dat zij haar 403-verklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Ten onrechte gelegd beslag op uw eigendommen; wat zijn de mogelijkheden

De situatie kan zich voordoen dat er beslag wordt gelegd bij een persoon of onderneming op wiens terrein zich spullen bevinden die uw eigendom zijn. De kans bestaat dat dan ook op die zaken, waarvan u eigenaar bent, beslag wordt gelegd, nu deze zich bevinden bij degene ten laste van wie beslag wordt gelegd. Dit beslag is dan ten onrechte gelegd en u wilt uiteraard voorkomen dat de deurwaarder overgaat tot verkoop van uw spullen. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Termijn voor het instellen van hoger beroep

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg, bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Dit geldt ook voor een uitspraak in hoger beroep. Daartegen kan in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl