Afbeelding
Advocaten

Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

Opleiding 

Universiteit Utrecht, staats- en bestuursrecht. Afgestudeerd in 1988.

Advocaat bij LVH

Sinds 2014.

Functie en (wapen)feiten 

Hein Kernkamp is advocaat sinds 1989. Staat ruim 25 jaar (buitenlandse) ondernemingen bij in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties. Richt zich met name op procederen en adviseren in internationale handelszaken.

Schakers die plotseling iets zien, behoren gewoonlijk niet tot de topklasse. (Godfried Bomans)


Branchegebied

Haven en Handel
Transport en Logistiek

 
 
 
Expertise

Onderneming en aandeelhouders
Procesvoering
Scheepvaart
Wegtransport

Competenties

Heeft verstrekkende kennis van de ins en outs van de gehele logistieke keten, waaronder de scheepvaart- en transportsector. Voorziet in deze branche tal van ondernemers van adequaat advies. Weet - waar nodig - snel te schakelen door het leggen van beslag of het opstarten van een kort geding. Met zijn scherpe analyses en oplossingsgerichte manier van denken, raakt Hein spoedig de kern van de zaak, waarna hij zorgvuldig zijn strategie bepaalt. Hij wordt door veel ondernemers gewaardeerd vanwege zijn ‘can do’ mentaliteit en vastberaden aanpak. 

Persoonlijke eigenschappen

Rationeel, creatief en oplossingsgericht. 

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten
  • Nederlandse vereniging van vervoerrechtadvocaten.
  • ​Hein spreekt regelmatig op seminars.
  • Wordt herhaaldelijk door de media geraadpleegd als het gaat om specialistische kennis over maritieme zaken.
  • Hecht binnen het kantoor grote waarde aan kennisoverdracht en de begeleiding van de jongere generatie advocaten. 
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Hein Kernkamp
Hoger beroep ligplaatstarieven Hellevoetsluis

De rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument en Markt gelijk gegeven in een procedure die ging over de door Hellevoetsluis aan ligplaatshouders berekende tarieven. De ACM meende naar aanleiding van een klacht dat in 2015 sprake zou zijn geweest van te lage tarieven, en daarmee van concurrentievervalsing. Commerciële uitbaters van jachthavens, meer in het bijzonder de Marina Hellevoetsluis, zouden daardoor benadeeld zijn.

NT Multi Modal Event Zwolle

Het multimodaal vervoer in Nederland is constant in beweging. Achterlandverbindingen, schaalvergroting, volumes, digitalisering en kosten. Allemaal onderwerpen die dagelijks aan de orde komen. Expediteurs, verladers, vervoerders, op- en overslagbedrijven en ondernemers uit de hele Transport & Logistiek sector kwamen op 19 oktober 2017 bijeen op het NT Multi Modal Event.

Overkreditering. Rechtbank wijst vordering Rabobank tot terugbetaling restschuld af

De schending van de zorgplicht van de bank bij het verlenen van een hypothecaire geldlening kan vergaande gevolgen hebben voor de bank, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 12 oktober 2016.

Vervoerder aansprakelijk voor schade na aflevering

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 Juni 2016 een interessante uitspraak gedaan over de periode van aansprakelijkheid van de vervoerder. De hoofdregel is dat de vervoerder zich van zijn taak heeft gekweten, wanneer hij de in ontvangst genomen goederen zonder schade of vertraging aflevert. Dus het moment van aflevering is een voor de vervoersovereenkomst belangrijk moment. Partijen kunnen van mening verschillen of wel of geen sprake is van aflevering en of er dus wel of geen sprake is van een einde van de aansprakelijkheidsperiode van de vervoerder.

Wetsvoorstel Concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam aangenomen

Niet alle wetgevingsprocessen verlopen traag. Het wetsvoorstel is op 11 april 2016 naar de Tweede Kamer gezonden. Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel net als de eerder de Tweede Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan en aangenomen. De wet treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

Meer artikelen >
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl