Afbeelding
Advocaten

Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

Opleiding 

Daniel studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting: Staats- en bestuursrecht. Is cum laude afgestudeerd in 2011.

Advocaat bij LVH

Sinds juli 2011.

Functie en feiten

Daniël van Genderen werkt in de procespraktijk. Hij staat ondernemers bij in geschillen met de overheid. Regelmatig treedt hij op in bestuursrechtelijke geschillen. Verder ondersteunt hij ondernemers in vergunningsprocedures. Ook begeleidt hij ondernemers in aanbestedingskwesties, onder meer bij het doorlopen van het inschrijvingstraject, de beoordeling van aanbestedingsdocumenten en in kortgeding procedures tegen de aanbestedende dienst.

Eveneens heeft hij ruime ervaring op het gebied van vastgoed. Zo treedt hij vaak op in geschillen binnen verenigingen van eigenaren en huurgeschillen.

Branchegebied

Bouw en Vastgoed
Industrie en Energie

Expertise

Aanbestedingen
Onderneming en overheid
Procesvoering

Competenties

De aanpak van Daniël van Genderen kenmerkt zich door originaliteit, snelle advisering en strijdbaarheid in de rechtbank.

Persoonlijke eigenschappen

Origineel, kritisch en strijdbaar.

Lidmaatschappen
  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Lid van MKB Rotterdam
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Daniël van Genderen
Wanbeleid binnen de VvE en de dwarsliggende grooteigenaar

Voor een eigenaar van een appartementsrecht is de zeggenschap over de woning ingeperkt door de vereniging van eigenaren. Over veel zaken ligt de zeggenschap bij de VvE. De vereniging beslist onder meer over gemeenschappelijk onderhoud, verbouwingen van gemeenschappelijke gedeelten, wijzigingen aan leidingwerken en financiële uitgaven.

Asbestperikelen bij de koop van woon- of bedrijfsruimten

Tot de vroege jaren negentig is bij de vervaardiging van veel producten gebruik gemaakt van de delfstof asbest. Zo zit in oude bouwmaterialen vaak asbest verwerkt. Groeiend inzicht over de schadelijke gezondheidseffecten bij de inhalatie van asbestvezels, leidde uiteindelijk op 1 juli 1993 tot de afkondiging van een algeheel verbod op het voorradig hebben en het verwerken van asbest. Uiteraard zijn veel bouwwerken ruim voor de inwerkingtreding van dat verbod opgericht.

Wijziging van de Aanbestedingswet: de prijs-kwaliteitverhouding als heersende norm

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de Aanbestedingswet in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 juli 2016 in werking treden.

Claims van genegeerde ondernemers bij onderhandse aanbestedingen

Het komt voor dat overheidsinstellingen een opdracht onderhands aanbesteden. Dat wil zeggen, dat een select aantal geïnteresseerde de gelegenheid krijgt om een aanbieding te doen. Een openbare uitnodiging tot inschrijving blijft daarbij achterwege. Deze wijze van aanbesteding is toegestaan bij opdrachten met een waarde beneden de Europese drempelbedragen.

Geschillen tussen aandeelhouders

Tussen aandeelhouders van de NV en de BV kunnen op allerlei gebieden verschillen van mening ontstaan. Meestal komen de aandeelhouders er samen uit, bijvoorbeeld door overleg te voeren in het kader van een algemene vergadering van aandeelhouders. Ook de raad van commissarissen (indien die er is) kan nuttige diensten verlenen. Maar soms komen de partijen er samen niet uit. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de onderneming, maar ook voor de aandeelhouders zelf. In de wet zijn verschillende regelingen opgenomen om tot een oplossing voor het geschil te komen. Hieronder wordt op enkele daarvan kort ingegaan.

Meer artikelen >
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl