Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Advocaten

Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

Opleiding 

Studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Advocaat bij LVH

Sinds 2007.

Functie en feiten

Na haar afstuderen heeft Anouk vier jaar gewerkt als (Senior) Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam, sector civiel recht, team familie. Anouk heeft zich gespecialiseerd in het familierecht. Zij behandelt (internationale) echtscheidingen, alimentatiezaken, gezag- en omgangskwesties, afstammingszaken, analyseert huwelijkse voorwaarden en stelt convenanten en ouderschapsplannen op.

Branchegebied

Zakelijke dienstverlening

Expertise

Scheiding (voor ondernemers)

Competenties

Bij scheidingen spelen emoties een grote rol. Anouk is er in getraind om alle juridische zaken die bij een scheiding moeten worden geregeld – met inachtneming van die emoties – in goede banen te leiden.

Persoonlijke eigenschappen

Groot inlevingsvermogen, direct.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten
  • lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland);
  • lid van de Soroptimist Club Rotterdam.
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Anouk Mullenders
Wijziging berekening kinderalimentatie

  Kindgebonden budget komt niet in mindering op de behoefte van het kind bij de alimentatieberekening Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende ‘alleenstaande ouderkop’ niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het Gerechtshof Den Haag.

Recente ontwikkelingen kinder- en partneralimentatie

Op dit moment heerst er veel onzekerheid over de vaststelling van de kinderalimentatie. Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ingevoerd, waardoor alleenstaande ouders – afhankelijk van hun inkomen en vermogen – aanspraak kunnen maken op kindgebonden budget en de alleenstaandeouderkop.

Huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kun je afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt onder meer het behoud van privé vermogen na het huwelijk mogelijk. Vaak denken de echtgenoten na het afsluiten hiervan echter niet meer aan de huwelijkse voorwaarden totdat zij besluiten om te gaan scheiden. Dan is de gedachte vaak: “We hebben huwelijkse voorwaarden, dan hoeft er toch niets te worden verdeeld?”. De werkelijkheid blijkt echter vaak gecompliceerder. In dit artikel wordt kort ingegaan op een aantal veel voorkomende vormen van huwelijkse voorwaarden en de problemen die bij echtscheiding kunnen voorkomen.

Pensioen en echtscheiding

Door inwerkingtreding van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen op 1 januari 2015, is veel veranderd in het pensioenwezen. Zo wordt het pensioengevend inkomen bijvoorbeeld gemaximeerd op € 100.000,-.

Ouders opgelet: fiscale wijzigingen kindregelingen

Inmiddels is door de Eerste Kamer de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Deze wet zal met ingang van 1 januari 2015 in werking treden en brengt een aantal ingrijpende wijzigingen met zich. Deze wet heeft onder meer directe gevolgen voor berekening van de hoogte van de kinderalimentatie.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl