Afbeelding

Organisatie

Visie

Kwaliteit staat centraal in onze dienstverlening. De kwaliteit die wij leveren is een teamprestatie en niet een optelsom van individuele prestaties.
Ons succes wordt bepaald door de mate van tevredenheid van onze cliënten. Wij zijn alleen tevreden wanneer een cliënt de overtuiging heeft bij ons in goede handen te zijn en vindt, dat hij een collega-ondernemer een dienst bewijst door hem naar ons te verwijzen. En wanneer onze medewerkers bekenden stimuleren om bij ons te komen werken.

Als bedrijf streven wij naar kwalitatieve groei. Iedereen levert daaraan zijn of haar bijdrage. Wij stimuleren onze medewerkers uiteraard om te horen tot de besten in het vak. Maar ook om actief bij te dragen aan de groei en goede naam van onze onderneming. Bijdragen op een manier die het best past bij iedere individuele medewerker. Want alleen dan kunnen medewerkers hun talenten optimaal ontplooien en zullen zij het best slagen in onze gezamenlijke missie: het binden van onze cliënten aan ons bedrijf, door te voldoen aan hun verwachtingen, en deze zo mogelijk te overtreffen.

 • Sponsoring

  Ambassadeur Nederlands Fotomuseum

  Leeman Verheijden Huntjens is ambassadeur van het Nederlands Fotomuseum. Het Fotomuseum, gevestigd aan de Wilhelminakade 332 in Rotterdam, is vooral bekend van de exposities die zij doorlopend organiseert. Momenteel is de expositie, genaamd “Europe, what else ?” te bewonderen.

  Minder bekend is, dat het Fotomuseum de beschikking heeft over ruim 5 miljoen negatieven, aan haar ter beschikking gesteld door bekende Nederlandse fotografen, die vaak hun volledige werk hebben overgedragen. Het fotomuseum biedt “het publiek” de mogelijkheid afdrukken te kopen van negatieven en voorziet daarmee deels in haar inkomsten.

  Afbeelding

  Deelname aan Toga aan de Maas Erasmus School of Law

  Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is sinds 2009 actief in het netwerk dat de Erasmus School of Law, onderdeel van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft met een aantal (middelgrote) Rotterdamse advocatenkantoren, de Rechtbank Rotterdam en het OM Rotterdam. Binnen het netwerk is een goed fundament ontstaan dat bestaat uit werken met studenten en kennisuitwisseling. De feitelijke bijdrage van ons kantoor bestaat uit een verzorgen van een masterclass voor studenten op ons kantoor, deelname aan Moot Court sessies bij de Rechtbank Rotterdam en de mogelijkheid voor studenten tot het volgen van een student-stage op ons kantoor.

  In het collegejaar 2015/2016 is gestart met de Toga aan de Maas, een double degree programma, waarbij de student in ruim 1,5 jaar twee masters afrondt. Na het volgen van een basismaster volgt de student de Togamaster, een master waarin de student wordt voorbereid op een functie binnen de rechterlijke macht, het openbaar ministerie of de advocatuur. Jaarlijk worden voor de Toga aan de Maas studenten geselecteerd. De samenwerking met de Erasmus School of Law wordt voor het collegejaar 2016/2017 met enthousiasme voortgezet.

  Logo Erasmus school of law

   

  Sponsor van de Rotterdamse Schouwburg

  Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is sponsor van de Rotterdamse Schouwburg. Door sponsoring van de Rotterdamse Schouwburg kan het kantoor een bijdrage leveren aan de uitstraling van Rotterdam als dynamische, internationaal georienteerde stad, waar kunst en economie elkaar versterken. Het sponsorschap is ook een uiting van onze verbondenheid met de stad Rotterdam.

  Er worden jaarlijks zo'n 400 voorstellingen van hoog niveau in de Rotterdamse Schouwburg gegeven. Ieder jaar organiseert de Rotterdamse Schouwburg een exclusieve sponsoravond voor bedrijven en hun relaties; een culinaire en artistieke avond met een heel eigen sfeer en verrassende optredens.

  Logo Rotterdamse Schouwburg
 • Algemene voorwaarden

  Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam; deze houden onder meer een beperking van aansprakelijkheid in.

 • Kantoorklachtenregeling

  Leeman Verheijden Huntjens Advocaten hecht veel waarde aan tevreden cliënten. Wij streven er naar dat onze advocaten en medewerkers op deskundige wijze hun werkzaamheden voor de cliënten uitvoeren. Mocht u van mening zijn dat wij daarin niet geslaagd zijn, dan kunt u gebruik maken van de bij ons kantoor geldende klachtenregeling. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze kantoormanager Jacqueline Blok via 010 2092757 of blok@lvh-advocaten.nl.

  De tekst van de kantoorklachtenregeling vindt u onderstaand.

  Kantoorklachtenregeling Leeman Verheijden Huntjens Advocaten B.V.

 • Tarieven

  Het honorarium dat aan de cliënt in rekening wordt gebracht, wordt berekend door de aan het dossier bestede tijd te vermenigvuldigen met het uurtarief van de behandelend advocaat.

  Onze huidige uurtarieven liggen tussen € 115,00 en € 280,00 en zijn afhankelijk van de ervaring van de behandelend advocaat. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld in verband met het belang of de spoedeisendheid van de zaak) kan met de cliënt een hoger uurtarief dan gebruikelijk worden afgesproken. De tarieven worden - al dan niet jaarlijks - geïndexeerd. Voor kantoorkosten wordt een opslag over het honorarium berekend van 6%.

  Indien er kosten worden gemaakt voor griffierechten en/of het inschakelen van een deurwaarder, procureur of andere derden, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

  In principe vindt maandelijks een afrekening van de verrichte werkzaamheden plaats. Voorts wordt bij nieuwe cliënten gewerkt met een voorschotnota.

  Indien u daar prijs op stelt, kunnen wij met u in overleg treden over een alternatieve wijze van berekening van het honorarium.   
   

 • Kantoorgegevens

  Leeman Verheijden Huntjens Advocaten B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24462228.

  Het BTW-nummer van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten B.V. is : NL00820977342B.01

Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >