Afbeelding

Advocaten voor ondernemers

Over ons

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven. Onze advocaten hebben door kennis van de diverse branches een voorsprong : zij weten wat er in de business van de ondernemer speelt en zijn gericht op praktische oplossingen.  Wij vervullen vaak de rol van "huisjurist": een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen. 

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij ons werk doen: betrokken, helder, en snel.

Incasso dienstverlening

Ons kantoor is een samenwerking aangegaan met USG Legal Professionals op het gebied van incasso van debiteuren. Wij bieden u een aantrekkelijke en unieke oplossing.  

Wet Huis voor Klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Op basis van deze wet kunnen werknemers die een vermoeden hebben van een maatschappelijke misstand binnen de organisatie waar zij werken – indien daarvoor bij de werkgever geen (adequate) procedure is of als de werkgever onvoldoende heeft gedaan met een interne melding – wenden tot het Huis voor Klokkenluiders. 

Compensatie transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt een aanpassing aan van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Op 21 april 2016 heeft Minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij aangeeft dat het kabinet in overleg met sociale partners voornemens is een aantal wijzigingen aan te brengen in de Wwz die onder meer betrekking hebben op de transitievergoeding in relatie tot ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Meer artikelen >
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 75 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Madeleine Boone

arbeidsrecht en medezeggenschap, incasso

+31 (0)10 209 27 77 boone@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering, wegtransport

+31 (0)10 209 27 77 bos@lvh-advocaten.nl
Eva Elenbaas

procesvoering

+31 (0)10 209 27 77 elenbaas@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 77 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 77 degraaf@lvh-advocaten.nl
Jos Huntjens

erfrecht

+31 (0)10 209 27 55 huntjens@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 65 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 2776 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur, incasso, onderneming en aandeelhouders

rijntjes@lvh-advocaten.nl +31 (0)10 209 2740
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

arbeidsrecht, commerciële samenwerkingen en overnames

+31 (0)10 209 2776 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 65 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 77 devries@lvh-advocaten.nl

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!