Advocaten voor ondernemers

Over ons

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven. Onze advocaten hebben door kennis van de diverse branches een voorsprong : zij weten wat er in de business van de ondernemer speelt en zijn gericht op praktische oplossingen.  Wij vervullen vaak de rol van "huisjurist": een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen. 

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij ons werk doen: betrokken, helder, en snel.

Wijziging berekening kinderalimentatie

  Kindgebonden budget komt niet in mindering op de behoefte van het kind bij de alimentatieberekening Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende ‘alleenstaande ouderkop’ niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het Gerechtshof Den Haag.

Motivering van zwaarwegende bedrijfsbelangen in een concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het vanaf 1 januari 2015 alleen nog mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op deze hoofdregel geldt één uitzondering: in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een concurrentiebeding worden opgenomen indien uit de schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Onrechtmatige overheidsdaad; geen toepassing formele rechtskracht

Op 19 juni jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin is bepaald dat een vordering jegens de gemeente wegens het niet nakomen van een toezegging niet afstuit op de formele rechtskracht. Het ging daarbij om het volgende.

Meer artikelen >
M. de Bakker

faillissementen en herstructurering, huur

+ 31 (0)10 209 27 77 debakker@lvh-advocaten.nl
M. Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 75 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
M. Boone

arbeidsrecht en medezeggenschap, incasso

+31 (0)10 209 27 77 boone@lvh-advocaten.nl
B.D. Bos

procesvoering, wegtransport

+31 (0)10 209 27 77 bos@lvh-advocaten.nl
E. Elenbaas

procesvoering

+31 (0)10 209 27 77 elenbaas@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
D.C. van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 77 vangenderen@lvh-advocaten.nl
P. de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 77 degraaf@lvh-advocaten.nl
J.C.A.M. Huntjens

erfrecht

+31 (0)10 209 27 55 huntjens@lvh-advocaten.nl
H.T. Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
J.A.J. Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 65 leeman@lvh-advocaten.nl
J. Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
A.J.I. Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
B. van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
M. Reevers

onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 2776 reevers@lvh-advocaten.nl
J.H.J. Rijntjes

procesvoering, huur, incasso, onderneming en aandeelhouders

rijntjes@lvh-advocaten.nl +31 (0)10 209 2740
R.C. Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
P.P.H. Verheijden

arbeidsrecht, commerciële samenwerkingen en overnames

+31 (0)10 209 2776 verheijden@lvh-advocaten.nl
L.S. van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 65 vanwesten@lvh-advocaten.nl

Nieuwsbrief

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!