Leeman Verheijden Huntjens Advocaten Rotterdam

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en hebben zich daarbinnen toegelegd op één of meerdere aandachtsgebieden. Wij vervullen vaak de rol van "huisjurist": een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen.

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij onze diensten verrichten: betrokken, helder, snel en altijd bereikbaar.


2015 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap

Ondernemend in zaken
 

NIEUWS


Pre-pack

De doorstart van garnalenverwerker Heiploeg is op een correcte manier verlopen. Dat oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel in een procedure die door de vakbonden was aangespannen.

Heiploeg ging 28 januari 2014 failliet en maakte dezelfde dag nog een doorstart door gebruik te maken van een pre-packprocedure. Het bedrijf werd overgenomen door Parlevliet & Van der Plas. Negentig werknemers verloren daarbij hun baan en de arbeidsvoorwaarden voor de andere 210 medewerkers zijn verslechterd.

Bij een pre-packprocedure wordt al voordat het faillissement wordt uitgesproken met mogelijk geïnteresseerde overnamekandidaten gesproken. Als voordeel daarvan wordt veelal genoemd dat na faillissement sneller een doorstart geeffectueerd kan worden, zodat een zo hoog mogelijke opbrengst ten behoeve van de schuldeisers verkregen kan worden en meer werkgelegenheid behouden kan blijven. Dit proces voorafgaand aan het faillissement wordt gecontroleerd door de beoogde curator die als ‘stille bewindvoerder’ mee kijkt.

Volgens de vakbonden worden pre-packs oneigenlijk gebruikt als goedkope manier om te reorganiseren. Zij zien de doorstart van Heiploeg als een overgang van onderneming en stellen dat de werknemers ten onrechte zijn ontslagen of benadeeld in hun arbeidsvoorwaarden. Indien sprake is van overgang van onderneming  hadden alle werknemers hun baan en arbeidsvoorwaarden immers moeten houden. De rechter is het daar dus niet mee eens en stelde de vakbonden in het ongelijk. De bedrijven van Heiploeg zijn pas overgegaan naar Parlevliet & Van der Plas na het uitspreken van het faillissement en de doorstart is daarmee overeenkomstig de wet. De bepalingen die gelden bij een gewone overgang van onderneming gelden in dat geval niet. De werknemers hebben dus geen recht op behoud van hun baan of arbeidsvoorwaarden.

In Nederland bestaat voor de pre-pack geen wettelijke basis. Een wetsvoorstel (de Wet Continuïteit Ondernemingen I) is in voorbereiding en dit wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de wettelijke basis werkt een meerderheid van insolventie-teams van de rechtbanken wel al aan de pre-pack mee.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met Martijn de Bakker, email : debakker@lvh-advocaten.nl

VACATURE


Student-stage

Het kantoor heeft regelmatig plaats voor student-stagiaires.