Leeman Verheijden Huntjens Advocaten Rotterdam

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en hebben zich daarbinnen toegelegd op één of meerdere aandachtsgebieden. Wij vervullen vaak de rol van "huisjurist": een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen.

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij onze diensten verrichten: betrokken, helder, snel en altijd bereikbaar.


2015 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap

Ondernemend in zaken
 

NIEUWS


Zijn uw arbeidscontracten '2015 proof'?

Zoals wij u eerder hebben bericht, is de wijziging van het arbeidsrecht definitief. De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Hetgeen betekent dat deze wet daadwerkelijk in werking zal treden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eerste wijzigingen reeds op 1 juli 2014 van kracht zouden zijn, maar gezien de korte termijn is dit uitgesteld naar 1 januari 2015.

VACATURE


Student-stage

Het kantoor heeft regelmatig plaats voor student-stagiaires.